จำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino, Shield for arduino, Module และ Sensor รุ่นต่างๆ

พบ 2 ผลลัพธ์

ค้นหาขั้นสูง

โดย samarters
06/06/2017 11:23 pm
บอร์ด: MCU Circuit
หัวข้อ: แนะนำหนังสือ เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ครับ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 912

แนะนำหนังสือ เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ครับ

1.การใช้งานพอร์ตอนุกรม (RS-232) ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual C# สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino http://www.thaidbselec.com/product/31/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81...
โดย samarters
01/06/2017 5:59 pm
บอร์ด: กระดาน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
หัวข้อ: ขออนุญาติ ฝากร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ครับ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 901

ขออนุญาติ ฝากร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ครับ

http://www.thaidbselec.com/

- จำหน่าบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีต่างๆ
- ให้คำปรึกษาโปรเจ็ค Thesis เชิงวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์, PID Control, PLC ระบบ Automation
- อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานต่างๆ กระบอกลม, Relay, Timer, Sensor เป็นต้น

ค้นหาขั้นสูง

cron