กระทู้รวมวงจร 1

กลุ่มวงจอีเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไป

Moderator: gang

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:42 pm

RF Transmitter - Light Sensing
Parts List:
Resistor 47K 01
Capacitor 0.1-10uF 01
Inductor *see text 01
Transistor 2N2222 01
Resistor Photo 01
แนบไฟล์
PICT0049.GIF
PICT0049.GIF (7.19 KiB) เปิดดู 11435 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:44 pm

Temperature Regulator
Parts List:
Resistor 1K 03
Resistor 3.3K 01
Resistor 20, 2W 01
Resistor 47K 01
Resistor 20K Pot 01
Capacitor 0.1uF 02
Capacitor 1uF 01
Diode 1N4001 03
Diode LED 01
Thermistor 2K @ room temp. 01
Transistor TIP122 01
Regulator 7805 01
IC 741 01
แนบไฟล์
PICT0051.GIF
PICT0051.GIF (9.65 KiB) เปิดดู 11416 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:45 pm

Tracking Transmitter
Parts List:
Resistor 10K 01
Capacitor 100uF 01
Capacitor 0.01uF 01
Capacitor 4 - 40pF trimmer 01
Capacitor 4.7pF disc 01
Inductor 0.1uH 01
IC LM3909 01
Diode LED 01
Transistor 2N3904 01
Antenna 10" - 12" wire 01
แนบไฟล์
PICT0053.GIF
PICT0053.GIF (5.06 KiB) เปิดดู 11414 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:47 pm

Tracking Transmitter - 2
Parts List:
Resistor 100K 01
Resistor 10 01
Resistor 47K 01
Resistor 220 01
Capacitor 4.7uF 01
Capacitor 0.001uF 02
Capacitor 10-40pF trimmer 01
Capacitor 4.7pF 01
Transistor 2N3906 01
Transistor 2N3904 03
Inductor *see text 01
Antenna 10"-12" wire 01
แนบไฟล์
PICT0054.GIF
PICT0054.GIF (5.68 KiB) เปิดดู 11414 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:48 pm

Quick Receiver
Parts List:
Resistor 1K Not 01
Diode OA91 Not 02
Transformer ????? 01
แนบไฟล์
PICT0056.GIF
PICT0056.GIF (1.41 KiB) เปิดดู 11414 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:50 pm

HF / VHF AM / FM Receiver
Parts List:
Resistor 47K 03
Resistor 10K 01
Resistor 1.5K 01
Resistor 100 01
Resistor 100K 02
Resistor 1.2K 01
Resistor 4.7K 01
Resistor 2.2K 01
Capacitor 100uF 01
Capacitor 0.1uF 01
Capacitor 47uF 03
Capacitor 10nF 02
Capacitor 1nF 01
Capacitor 33pF 01
Capacitor 15pF trimmer 01
Diode 1N914 Available 02
Transistor BC547 01
IC ZN414 01
IC 741 01
แนบไฟล์
PICT0057.GIF
PICT0057.GIF (4.76 KiB) เปิดดู 11411 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:51 pm

SWR / Power Meter
Parts List:
Resistor [R1, R2] 1K 02
Resistor [R3] *see text 01
Diode OA91 01
Capacitor 1nF 01
แนบไฟล์
PICT0058.GIF
PICT0058.GIF (2.67 KiB) เปิดดู 11410 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:53 pm

FM Detector
Parts List:
Resistor 1K 03
Resistor 2.2K 01
Resistor 1.2K 01
Capacitor 22pF 01
Capacitor 10nF 03
IC SN7401 01
แนบไฟล์
PICT0059.GIF
PICT0059.GIF (2.25 KiB) เปิดดู 11407 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:54 pm

VHF FM Bug
Parts List:
Resistor 47K 02
Resistor 10K 01
Resistor 220 01
Capacitor 1nF 01
Capacitor 1uF 01
Capacitor 6.8pF 01
Capacitor 1.8pF 01
Microphone Regular 01
Antenna ~10" wire 01
Transistor BC547 01

The coil is 1/4" (4mm) diameter & wound on a drill bit. A simple piece of insulated wire about 2 feet (60cm) was fine for the antenna, and is coo a 1-turn tapping of the coil. Use tinned copper wire for the tuning coil and not the enameled wire for kids. It is much easier to solder the antenna without destroying the coil trying to remove the enamel. If you also wish to use it from the headphone socket of an HF rig then delete the first 47K resistor & reverse the 1uf capacitor. The circuit shown is for an Electret condenser microphone. The transmitter may be received by any VHF FM radio, but the pocket radio I use in the house was free with WEETABIX boxtops a few years ago. It should have a range of at least 250 feet (75meters) but increase the 200R emitter resistor to 1K to reduce the range)
แนบไฟล์
PICT0062.GIF
PICT0062.GIF (1.49 KiB) เปิดดู 11408 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:56 pm

VHF / UHF Cavity Receiver
Coffee tins, Milk tins or even an old galvanized dustbin have all be used successfully in this project. A 20dB commercial preamplifier in the antenna lead will greatly increase the sensitivity & the shack stereo amp forms the audio stage. Connect the output of the 'modified' cavity to the 'PHONO' input of the stereo amplifier. There is normally sufficient AF gain in the average stereo amplifier for this purpose. In the circuit RF is the antenna input. AF is the audio output to the stereo. D1 is a germanium signal diode (or better).

APPROXIMATE dimensions of the cavity are given below. Notice that 900 MHz is included so you can listen to NMT (analogue) cellular traffic if you live close to a base station. All dimensions are given in mm.

Frequency (MHz) 50 70 145 430 900 1296

==== === === === === ====

Resonator length 1364 974 470 159 76 53

Resonator Dia. 45 32 16 5.3 3 2

Tin dia. 454 325 157 53 25 18

Screw length 272 195 94 31 15 10

The above is a START for experimentation. The resonator length is very critical and should be within +0-10% quoted. All other dimensions may be varied by as much as +100 -50%. The input and output coupling loops may be varied. If the loop is large then the Q will decrease. If it is small then the output will decrease. A good compromise is 5% to 10% of the length of the resonator. I made my loops with flattened copper car brake-pipe. The resonator is a length of plumbing pipe, cut as per the table, then soldered to the lid of the tin as shown. A screw is inserted though a nut ( soldered to the tin base ), so that it protrudes into the copper tube. The screw must NOT be allowed to touch the resonator. In all my cavities, I used a bit of plastic tube from a felt-tipped pen to guide the screw. The tin may be any old coffee tin etc that has suitable dimensions and can be soldered. You can extend tins in length by using a tin-opener (back to the kitchen again!!) to remove the top of one tin & the bottom of another then solder the two (or more) tins together to form one big tin. If you have only got a small soldering iron, then go back to the kitchen (yet again!!) and use the gas stove to get the cavity to about 220 degrees. The 15 watt iron then works well.
แนบไฟล์
PICT0063.GIF
PICT0063.GIF (1.84 KiB) เปิดดู 11406 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:58 pm

Touch Switch
Parts List:
Resistor 1M 01
Transistor 2N3819 01
Diode 1N914 01
Relay 500, 9V 01
แนบไฟล์
PICT0074.GIF
PICT0074.GIF (2.87 KiB) เปิดดู 11403 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 26/07/2005 11:59 pm

Voltage Indicator - Bargraph
Parts List:
Resistor 1K 10
Resistor 1K Pot 01
IC TL490C 01
Diode LED 10
แนบไฟล์
PICT0079.GIF
PICT0079.GIF (54.46 KiB) เปิดดู 11421 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 27/07/2005 12:01 am

Phone In Use Indicator
Parts List:
Resistor 22M 02
Resistor 1M 03
Resistor 2.2M 01
Resistor 180 01
Capacitor 0.01uF 01
Capacitor 1uF 01
Transistor 2N4401 02
Transistor 2N4403 01
Diode 1N4004 04
Diode LED 01
แนบไฟล์
PICT0082.GIF
PICT0082.GIF (4.1 KiB) เปิดดู 11402 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 27/07/2005 12:03 am

Phone In Use Indicator - 2
Parts List:
Resistor 47K 01
Resistor 800 01
Zener 1N4744 02
Zener 1N4733 01
Diode 1N4004 01
Diode LED 01
Transistor TIP3055 01
แนบไฟล์
PICT0085.GIF
PICT0085.GIF (2.88 KiB) เปิดดู 11403 ครั้ง
I Love Arduino

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: กระทู้รวมวงจร 1

โพสต์โดย gang » 27/07/2005 12:06 am

Infrared Remote Control
Parts List:
Resistor [R1]

11K, ¼W
Not Available 01
Resistor [R2]

1M, ¼W
Not Available 01
Resistor [R3]

1K, ¼W
Not Available 01
Resistor [R4, R5]

100K, ¼W
Not Available 02
Potentiometer [R6]

50K
Not Available 01
Capacitor [C1, C2]

0.01uF, 16V
Not Available 02
Capacitor [C3]

100pF, 16V
Not Available 01
Capacitor [C4]

0.047uF, 16V
Not Available 01
Capacitor [C5] 0.1uF, 16V 01
Capacitor [C6] 3.3uF, 16V 01
Capacitor [C7] 1.5uF, 16V 01
Transistor [Q1] 2N2222 01
Transistor [Q2] 2N2907 01
Transistor [Q3] NPN Phototransistor 01
Diode [D1] 1N914 01
IC [IC1] LM308 01
IC [IC2] 567 01
LED [LED1] Infrared LED 01
Relay 6V Relay 01
Switch [S1] SPST Push Button 01
Battery [B1] 3V 1
แนบไฟล์
PICT0B87.GIF
PICT0B87.GIF (6.42 KiB) เปิดดู 11417 ครั้ง
PICT0A87.GIF
PICT0A87.GIF (2.58 KiB) เปิดดู 11421 ครั้ง
I Love Arduino


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron