หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ทดลองต่อโมดูลET-MINI-ENC28J60 กับ Arduino Board

โพสต์แล้ว: 12/09/2011 1:23 pm
โดย gang
รูปภาพ
ขั้นแรก ทำการต่อสายต่างๆ ระหว่าง Ethernet Module เข้ากับ Arduino Board ตามรูปแนบไฟลด้านล่าง

Re: ทดลองต่อโมดูลET-MINI-ENC28J60 กับ Arduino Board

โพสต์แล้ว: 12/09/2011 1:29 pm
โดย gang
จากนั้นไป load library Module "etherShield" ที่เว็บนี้
http://www.nuelectronics.com/estore/ind ... roject_eth

http://www.nuelectronics.com/download/p ... Shield.zip

unzip ไฟลที่ได้มาแล้วนำ Folder etherShield ไปวางใน Folder libraries ของโปรแกรม Arduion

Re: ทดลองต่อโมดูลET-MINI-ENC28J60 กับ Arduino Board

โพสต์แล้ว: 12/09/2011 1:42 pm
โดย gang
เมื่อเปิดโปรแกรม Arduino ใหม่อิกครั้งจะเห็นว่าในส่วนของ File-->Examples จะมีส่วนของ etherShield เพิ่มขื้นมา ให้ลองใช้ตัวอย่าง etherShield_webserver ทำงการ load เข้าไปยัง Arduino Board โดยจะต้องมีการเปลี่ยนค่า IP Address

โค้ด: เลือกทั้งหมด

static uint8_t myip[4] = {192,168,1,15};
static char baseurl[]="http://192.168.1.15/";

ให้เปลี่ยนตาม IP Address ของเครื่อข่าย Lan ที่สามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ ipconfig เพื่อดูค่า IP Address เครื่องตัวเอง พบว่าใช้ IP 192.168.3.6 ก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ใน class เดียวกัน ( 192.168.2.xxx) เช่น 192.168.3.10

Re: ทดลองต่อโมดูลET-MINI-ENC28J60 กับ Arduino Board

โพสต์แล้ว: 12/09/2011 1:51 pm
โดย gang
ทำการต่อสาย LAN จาก Ethernet Module เข้ากับอุปกรณ์เครื่อข่าย ถ้าเป็นปกติ ไฟ LINK บน Ethernet Module จะติด จากนั้นลอง ping ไปยังอุปกรณ์ที่เราสร้า้งขึ้น จะมีการตอบกลับ

รูปภาพ
จากนั้นใช้ เว็บบราวเซอร์ พิมพ์ไปยัง ip address ของอุปกรณ์ที่เราสรา้งขึ้นจะแสดงหน้าเว็บตัวอย่างขึ้นมา

รูปภาพ